Байтик баатыр - Wikipedia

  ky.wikipedia.org

  Байтик Канай уулу (1823, Чүй өрөөнү – 1886, Чүй өрөөнү, өзүнүн кыштоосу, азыркы Байтик өрөөнү) – солто уруусунун чоң манаптарынын бири. Байтиктин түп аталары Тагай бийге барып такалат. Байтик Орто Азияда Кокон хандыгы үстөмдүгүн жүргүзүп турган доордо жашаган.

  Байтик Канай уулу - Wikipedia

  ky.wikipedia.org

  Байтик Канай уулу, Байтик баатыр (болжол менен 1820, Чүй өрөөнү 1886, Чүй өрөөнү, өзүнүн кыштоосу, азыркы Байтик өрөөнү) солто уруусунун чоң манаптарынын бири. 1860-жылдардын башында Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы күрөштүн башчыларынан.

  История Байтик-баатыра - газета Мегаполис - Кыргызстан - mp.kg

  mp.kg

  История кыргызов XIX века насыщена событиями судьбоносного характера.

  БАЙТИК баатыр Студенттик портал

  students.com.kg

  Кыргызча рефераттар, макалалар, китептер.

  Байтик баатыр ЭР БАЙТИКТИН БАЯНЫ

  new.bizdin.kg

  Байтик баатыр баяны. Карындагы баланын, Хан болорун ким билет. Кээ бир бала хан болуп, Калк кадырын билдирет.

  Байтик баатыр » Информационный портал о Кыргызстане...

  www.open.kg

  И тогда Байтик баатыр одним из первых смело выступил против тирании Кокандского ханства. Он видел только один выход из сложившейся ситуации: в присоединении к великой стране

  Байтик баатыр - tyup.net

  tyup.net

  Байтик биринчи Кокон хандыгы менен оз ара ынгайлуу дипломатиялык мамиледе болгон. Пишпек чебинин беги Рахматулла даткага карата 1862-жылдагы которулуштун кол башында Байтик баатыр турган. Солтонун жоокер баатырлары Дуулат...

  История КР - Байтик баатыр;Шабдан баатыр - Wattpad

  www.wattpad.com

  Позднее Байтик баатыр совместно с русскими отрядами участвовал во взятии Мерке, Алма-Аты, Чимкента и других Коканских крепостей.

  Легенда о манапе Байтике Канаеве » Информационный портал...

  www.open.kg

  И Байтик посылает своего двоюродного брата Узбека Бошкоева с письмом в Верный, где стояли русские войска... Совместными усилиями кыргызских повстанцев под руководством Байтика-батыра и регулярных русских войск под командованием полковника Г. А...

  ЗАМАНА / Бүбүра Бектенованын "Байтик Баатыр" аттуу китеби...

  www.youtube.com

  Китепкөй: 19 кылымдын Солто уруусунун манабы Канай уулу Байтик Баатырдын баскан жолун жана кыргыз элине кылган эмгеги тууралуу Бүбүра Бектенованын "Байтик...

  Поиск в поисковиках: google.kz ,google.ru ,google.com , yandex.kz ,yandex.ru ,yandex.com ,go.mail.ru ,bing.com ,ask.com

  Поиск предназначены только для ознакомительных целей!

  Мы не несём ответственности за причинённый ущерб, который мог получить пользователь за посещение сторонних сайтов
  Поиск реализован с помощью Yandex XML